Weilanden en Brekke route: Beleef Friesland vanaf het water!

De Weidenlanden- & Brekkenroute voert u onder andere over de Oudegaaster Brekken, de Bombrekken en de Vlakke Brekken. Aan al deze Brekken ontleent de route dan ook haar naam.

Ten noorden van de Oudegaaster Brekken treft u  het terrein de Blauhuster puollen aan. Dit gebied bevat een vijftal fraai gelegen boezemmeertjes en is vooral van belang als pleister- en foerageerplaats voor watervogels.

De meertjes zijn omringd door rietkragen met biezen en lisdodden, met hier en daar zogenaamde ruigtebegroeiingen. Via deze route komt u ook door een aantal opmerkelijke dorpen en stadjes van de Friese Elf steden.

Zo kunt u een bezoek brengen aan de steden Bolsward, Workum en IJlst. Op deze route treft u tientallen plassen en meren aan, die uitstekend geschikt zijn voor het beoefenen van diverse vormen van watersport.
U verlaat Heeg via de Jeltesloot. Na ongeveer een kilometer van dit water gaat u stuurboord uit om via de Nauwe Wijmerts in Woudsend aan te komen. U passeert dan boerderij De Gouden Bodem. Na een eventueel bezoek aan Woudsend verlaat u dit dorp via de Woudsender Rakken. U komt dan uit op het Heegermeer. Dit meer vaart u helemaal af en ter hoogte van de Leijepolle gaat u stuurboord uit richting Gaastmeer. Dit dorp kunt u via Het Piel of via de Inthiema sloot en het Grote Gaastmeer binnenvaren.

Na Gaastmeer vervolgt u uw tocht via het Grote Gaastmeer en het Zandmeer richting Zandige Grons. Op dit kruispunt kunt u stuurboord uit richting Oudega (zie variant 1).

- Max doorvaarthoogte hoofdroute onbeperkt
- Max diepgang hoofdroute 1.30 m
- lengte hoofdroute ongeveer 38 km

Variant 1
Vanuit de Zandige Grons kunt u via de Vlakke Brekken en de Oudgaaster Brekken naar Oudega varen.
Besluit u door te varen naar Workum/Bolsward dan vervolgt u uw route via de Lange Vliet. Na het passeren van de spoorbrug kunt u rechtdoor om een bezoek
te brengen aan Workum. U gaat stuurboord uit en vaart via de Trekvaart Workum naar Bolsward richting Bolsward. U passeert de nostalgische dorpen Parrega en Tjerkwerd. Heeft u een bezoek gebracht aan Bolsward dan kunt u via de Bolswardervaart uw tocht voortzetten richting IJlst. U passeert de Wolsumer- en Abbegeaster Ketting en het dorp Oosthem.

Eenmaal aangekomen in IJlst kunt u varend door IJlst via de Geeuw naar Sneek varen. De route terug naar Heeg gaat via de Wijde Wijmerts en de Jeltesloot.